Barbiju i modnu reviju

Pro¹le je subote odr¾ana izlo¾ba najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao mnogo gledatelja koji su radije provjerili ¹to su dizajneri uzeo za nadolazeæu sezonu. Meðu publikom mogli bismo èak èuti nekoliko poznatih osoba, novinara i politièara.Proèi¹æeni zaslon je postojao u najtamnijim detaljima, a sve je zavr¹ilo bez prepreka. Na putu smo se mogli diviti modelima koji prikazuju prekrasnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Za njihovu proizvodnju koristili su vlastite i male tkanine s velikim, ¹arenim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Na¹i su novinari bili najobilniji zraèni, ¹areni maxi suknji u potpunosti kukièani. Meðu njima, u¾itak je izazvao èipka, romantiène haljine i bluze s prugama i izvezenim bikini. Za ljetnu odjeæu dizajneri su predlo¾ili ljudima, meðu ostalima, pleteni ¹e¹iri s velikim obrubima, ukra¹eni èipkom i atraktivnim cvjetovima.Nakon showa, dogodila se aukcija prekrasne svadbene haljine, izraðene posebno za modernu prigodu. Haljina je prodana osobi koja je trebala ostati anonimna. Osim toga, odnijela je i nekoliko odjevnih predmeta iz najnovije kolekcije. Prihod dobiven od posljednje dra¾be bit æe dani obli¾njem siroti¹tu. Mora se naglasiti da tvrtka voljno podr¾ava razne zlato i uèinkovite udjele. Vlasnici su u vi¹e navrata odgodili svoje radove na aukcijama, a prodajna mjesta bile su èak i posjet samoj tvornicama.Predstavnik tvrtke nam je rekao da æe se najnovije kolekcije uskoro pridru¾iti trgovinama poèetkom svibnja. Osim toga, najavio je da tvrtka ima pretpostavku trgovanja raèunalom, u kojem æe biti dostupne kolekcije osim u trgovinama.Tradicionalna robna marka postoji samo meðu najmoænijim proizvoðaèima odjeæe u regiji. Ima nekoliko tvornica u cijeloj zemlji. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa zaposlenika, u dana¹njim najva¾nijim ljudima, krojaèima, krojaèima i dizajnerima. Svaki rad ovog puta daje zbirke u znanju s velikim poljskim dizajnerima. Te zbirke u¾ivaju tako bogat uspjeh da èak i prije otvaranja trgovine, oni koji su veæ spremni na pojedinaèno jutro roðeni su u dugim redovima. Ove zbirke rezultiraju ovaj dan.Kraj ove tvrtke od mnogih godina vrlo su popularni meðu primateljima, takoðer u miru, a takoðer iu inozemstvu. Kada pi¹ete o tome, nije u redu spomenuti brojne nagrade koje je dobila, a koje priznaju da su proizvodi najvi¹e cijene.

Prikaz va¹e trgovine: jednokratna cijena odjeæe