Fiskalne blagajne

U Poljskoj je potreba za prevoditeljima vrlo jednostavna! Tvrtke, jednom lokalne, idu na vanjsko tr¾i¹te, a ugovori izmeðu poljskih i japanskih investitora sada ne rade na nas takav dojam. Te su promjene jednako zadivljujuæe za one koji dobro poznaju strane jezike. Ali, ili je isto dovoljno da postane prevoditelj?

Odgovor je: nema izbora! Iako prevoðenje kratkih tekstova nije problem, zakonski ili medicinski prijevodi definitivno zahtijevaju puno. To su specijalizirani prijevodi, posebno po¾eljni od strane korisnika.

Mora se imati na umu da je savr¹eno poznavanje drugog jezika samo jedna od klasa koje prevoditelj mora pokazati. U uspjehu ovih medicinskih prijevoda, on mora poznavati struène pojmove, kako na ciljnom jeziku, tako i na izvornom jeziku. Inaèe bi bilo izvrsno prevesti detaljne opise bolesti, rezultate laboratorijskih testova, medicinske preporuke i sadr¾aj konzultacija. U posljednjem polju valja dodati da ovaj model zahtijeva posebnu preciznost i preciznost, jer i najmanja pogre¹ka u radu prevoditelja ima znaèajne posljedice. Zbog potpune prijetnje, jedna od razina prijevoda medicinskog teksta je provjera sadr¾aja od strane drugog prevoditelja. Naravno, sve to kako bi se uklonile i najmanje pogre¹ke i pogre¹ke pri upisu.

Drugi dobar primjer specijaliziranih prijevoda su pravni prijevodi. Posljednji primjer koji se zahtijeva jest poznavanje pravnih pojmova. Takvi prevoditelji koji najèe¹æe kupuju priloge u pravnim raspravama takoðer zahtijevaju kontinuiranu (usmenu transkripciju. Zbog specifiènosti djela, u ovom sluèaju nema drugog naèina da se prevoditelj okrene, nema ni stana za provjeru ispravnosti razdoblja u rjeèniku. Najèe¹æe, prevoditelj koji sudjeluje u razgovorima o sudovima iu drugim pravnim pitanjima mora biti ovjeren od strane sudskog tumaèa.