Ivotinjski puls zemlje 3

Pojam meso se obièno koristi u kulinarskom smislu i stvara definiciju tkivnog konglomerata, od kojih je glavni mi¹iæno tkivo, dobiveno iz klanja ili divljaèi. Veæina ljudi na europskom kontinentu smatra da je meso piæe iz osnovnih sastojaka hrane koji obogaæuju dnevnu prehranu proteinima, a trgovci na veliko mesom plaæaju kupcima proizvode ¾ivotinjskog podrijetla. Meso kao element ljudske hrane veæ funkcionira iz pretpovijesnih trenutaka, kada je konzumacija ¾ivotinjskih bjelanèevina predstavljena kao ekonomièno sredstvo za osiguravanje tijela velikim dozama energije. Vjerojatno je stupanje na snagu mesa uslijedilo tijekom glacijacije, kada je na¾alost prekrivena biljnom hranom, a konzumacija mesa postala je jedan od karakteristiènih elemenata pre¾ivljavanja.

Djelatnost trgovaca na veliko mesom ponekad se bojkotiraju drugim vegetarijanskim pokretima, èiji predstavnici su jeli mesne proizvode za neetièku praksu, kao posljedicu ubijanja ljudskih organizama. Nastanak vegetarijanstva nastao je pretvaranjem mi¹ljenja o prijateljskom i zdravom pojavljivanju proizvodnje hrane na temelju klanja ¾ivotinja za klanje, a èesto i ¾ivotinja smje¹tenih u uvjete industrijskog uzgoja. Postojanje vegetarijanstva donekle ugro¾ava postojanje veletrgovaca mesom, jer je stoga misao koja propagira bezmesnu prehranu. Pa, vegetarijanstvo se naziva svjesno i svrsishodno iskljuèivanje mesa iz dnevne prehrane, u posljednje i ribe i morske plodove.

http://hr.healthymode.eu/grey-blocker-nacin-za-sijanje-kose/

Veganstvo je najuèinkovitija frakcija vegetarijanstva, koja raèuna na izbjegavanje bilo kakvih proizvoda ¾ivotinjskog podrijetla, tj. Ne samo mesa, nego i jaja, mlijeka i mlijeènih proizvoda. Tako postoji trend povezanosti s bilo kojim denominacijskim obilje¾jima, buduæi da se vegetarijanstvo razvilo u drugom tisuæljeæu prije Krista. na trgu indijskog potkontinenta, gdje je bio strogo religiozan. Europski vegetarijanci pojavili su se tek u ¹estom stoljeæu prije Krista, a pitagorejcima se smatra da prakticiraju bezmesnu prehranu kao neetiènu. Unatoè mnogim dobrim i pravilnim razlozima za vegetarijanstvo, skupina ljudi jo¹ uvijek jede meso iz samo razloga, kao u ledenom dobu. Prije nego ¹to partneri ¾ivotinjskih bjelanèevina zadovoljavaju korisnike, potro¹nja mesa i dalje æe biti standard, a veletrgovci mesom æe se dugo igrati s velikim brojem kupaca.