Papir male gastronomske opreme

U vlastitim domovima èesto mo¾ete naæi profesionalnu ugostiteljsku opremu u restoranima. Izuzetno èesti rezaèi mogu biti primjer za to. U kojem stvaranju poma¾u u svakodnevnoj ulozi u kuhinji?

ProEngine UltraProEngine Ultra. Poboljšati snagu motora i vijek trajanja

Puno vremenaCrtanje iz profesionalnog rezaèa znatno skraæuje vrijeme pripreme jela. Umjesto rezanja svake faze mesa, sira ili kruha, uzmite ureðaj koji vam je potreban. Zahvaljujuæi njemu, izrada jutarnjih sendvièa æe trajati dva puta manje vremena nego da se pi¹e na stari naèin. Priprema sendvièa za cijelu obitelj predstavit æe se mirnijom snagom i neæe morati zaraditi vi¹e od nekoliko minuta.

preciznostSliceri vam omoguæuju da na jednostavan naèin izre¾ete potrebne sastojke. Primjer je vjerojatno rezaè, koji omoguæuje veæu prilagodbu debljine kri¹ke. Na va¹oj je ma¹ti i treba li vam posuðe rezati debele ili tanke. Ta preciznost utjeèe i na estetiku posuða. Nema vi¹e neravnomjerno narezanih, ru¾nih sendvièa. Zahvaljujuæi kori¹tenju rezaèa, svi uèinci koje napravimo uèinit æe kao da ste profesionalni kuhar.

ukusPostoje proizvodi èije narezivanje znaèi da ponekad imamo puno pote¹koæa. Tvrdi sir ili neko povræe èesto ne dopu¹ta njihovo rezanje na male kri¹ke. U uspjehu mnogih jela, okus naravno ovisi o debljini njihovih elemenata. Isto tako, sluèaj èeka u sluèaju pripreme mesa. Sliceri vam omoguæuju da meso zajedno s kostima izre¾ete u jaèi i jednostavniji postupak od tradicionalnih metoda. ©tovi¹e, meso narezano na rezaèu gubi mnogo manje vode, zahvaljujuæi èemu ostaje svijetlo i savr¹eno.

pogodnostMo¾emo rezati gotovo sve rezultate hrane: sir, meso, meso, povræe. Zahvaljujuæi tome, takoðer mo¾emo brzo pripremiti juhe, drugu hranu i salate. Neæemo morati ulagati u katalog kompliciranih no¾eva za sir i tijela. Jednako je lako rezati tvrdu kost i korijen celera rezaèem.