Profitabilnost proizvodnje mineralne vode

Odreðeni datum u Lic¾noj Britaniji otkriven je skandalom vezanim uz dodavanje konjskog mesa mljevenu govedinu, ¹to je rezultiralo povlaèenjem sumnjivih mesnih proizvoda iz izbora trgovaèkih lanaca u zapadnoj Europi. Na¾alost, s mnogim sliènim skandalima, gradimo se gotovo na cijelom europskom kontinentu. Pa, u ©vicarskoj je otkriveno da je u trgovinama umjesto goveðe usne prodana posebno pripremljena i obojena svinjetina. Nijemci su s u¾asom otkrili da su skupa jaja, koja teoretski potjeèu od organskog uzgoja, na poslu pokazivala jaja koja su piliæi ukinuli na farmama Donja Saska i Mecklenburg.

Opisane zloupotrebe vezane uz inicijativu proizvoðaèa hrane i veletrgovaca u klaonicama postaju potvrda veæ postojeæeg trenda prema kojem su te u¹tede recept za stjecanje tr¾i¹ta, a kvaliteta mesa ostaje samo marginalna stvar. Javna je tajna da se najèe¹æe kori¹tena tehnologija u veletrgovcima kobasicama puni mesnim proizvodima sa salinima koji dodaju svoj volumen. Injektori, s tisuæama igala, upijaju vodu u meso s konzervansima, punilima i polifosforama. Time se poveæava profitabilnost proizvodnje mesnih proizvoda, jer je slanica ponekad i polovina te¾ine mesa, ¹to znaèi da se mo¾e kupiti kilogram mesa jedan i pol kilograma mesnih proizvoda. Trebali biste obratiti pozornost na naljepnice hladnog mesa koje kupujemo i izlaziti iz onih koje su napuhane kemijom.

Sve se to dogaða u velièanstvu zakona, jer umjesto nekada po¹tovanih recepata i standarda koji reguliraju proizvodnju izvrsno kvalitetnog suhog mesa, zapravo bilo koji mesni proizvod mo¾e legalno ¾ivjeti preko veletrgovca hladnog mesa. MOM (tj. Takozvano mehanièki odvojeno meso je podatak o mesnom otpadu koji nastaje odvajanjem kostura od ispravnog tijela. Tendi, hrskavica, ko¹tana sr¾, masnoæe, membrane, krila, isjeckane kosti, perje i kosa ostaju pritisnuti kroz separator, a dobivena pulpa je va¾an ulaz za najjeftinije mesne proizvode. MOM ne sadr¾i gotovo nikakvu hranjivu vrijednost, ali je obogaæen antioksidansima, uljima, emulgatorima, polifosfatima i pojaèivaèima okusa. Stoga je vrijedno provesti ne¹to dobro na dokazanim proizvodima odgovarajuæeg oblika umjesto trovanja tijela ...