Razine sigurnosti

Prilikom izgradnje kuæe vrijedi znati instalirati novi vakuumski sustav. Sredi¹nji usisavaèi su naèin koji zamjenjuje tradicionalne usisivaèe. Izraðen je od sredi¹njeg standarda, koji je najva¾niji dio instalacije. U biti se motor i spremnik za pra¹inu sastaju. Ova tvrtka vr¹i pritisak.

Ova strana metode je trajno ugraðena u unutra¹njost, ¹to je jedan vanjski zid, jer æe se zrak provoditi izvana. Usluga ove vrijednosti nije agresivna i delikatna. Sredi¹nji usisivaèi takoðer imaju usisne utiènice i usisne cijevi skrivene unutar granica zgrade, tj. U podovima i stropovima. Cijevi su zavr¹ene limenkama, na koje se stvaraju usisne utiènice. Usisne utiènice napajaju usisavaè. Takve utiènice treba postaviti u punu kuæu. Usisavanje zavr¹ava crijevom koje iznosi do 3 kg. ima prosjeènu duljinu od 10 metara i stavlja se u odreðeni utor. Sredi¹nji usisivaèi su skuplji od starih, ali imaju mnoge prednosti. Prije svega, oni su prikladniji za ljude jer se neèisti zrak izbacuje vani. Ne mo¾ete èuti buku usisavaèa jer to uklanja prostorije koje se usisavaju. Obièno se daje u gara¾ama, gospodarskim zgradama, podrumima ili tavanima. Najnovije tvrtke imaju razinu buke od 68 decibela. Pra¹ina i te¹ki miris takoðer se ne prenose u zrak. ©to znaèi da je lijepo za osobe koje pate od alergija jer ne koristi pelud u biljci. Crijevo iza servisa koji usisava je dva puta manje od tipiènog usisivaèa. Sredi¹nji usisavaèi su vrlo funkcionalni, jer je usisavanje uvijek brzo i ne smanjuje se èak ni kada je spremnik pun. Spremnik u kojem se prazne ko¹are za smeæe prosjeèno 4 do 5 puta godi¹nje. Prvi usisivaèi su vrlo ugodni i lagani. Postojanje takvog vakuumskog postupka znaèi veliku pa¾nju pri èi¹æenju prostora.