Simptomi zatvora i trudnoaee

Od ¹kolskih studija, s televizije, preko internetskih foruma, preko novina i kroz razgovore s majkama / bakama - otkrivamo koji su simptomi trudnoæe. Znamo da ako nema mjeseènih krvarenja, trenutni stadij æe napraviti test trudnoæe. Kada je test pozitivan, vrijeme je za oèekivanje vrtoglavice, bolova od gladi i, prije svega, muènine i povraæanja. Iako ne vjerujemo tako duboko, ponekad mo¾emo priznati da postoji sluèaj da uopæe ne koristite nuspojave trudnoæe. Moguæe je da su dosta niske. Meðutim, ono ¹to se neæe dogoditi je opæe uvjerenje da, ako nema razdoblja muènine, ka¾e se da æe uskoro biti vi¹e djece. ©to uvijek s ljudima koji su nestandardni simptomi trudnoæe? A koje mogu biti?

EcoSlim EcoSlim Izraziti put za tanak lik

Nutritivne ¾udnje - Ne govorim o sendvièu s namazom od ¹ljiva, krastavcima i pastom od jaja. Ponekad trudnica poène biti takozvana pro¾drljiva ¾elja, koja sadr¾i neodoljivu potrebu za jelom nejestivih proizvoda. Tako je, na primjer, sendviè s d¾emom, krastavcima i pastom od jaja, obilno izliven tekuæim sapunom. Pojava takvih simptoma zahtijeva hitnu konzultaciju sa specijalistom.®eljeznica u ustima - ponekad trudnice dobiju oteèene desni i krvare pri èetkanju. U takvim situacijama, vi¹e popularnih posjeta æe biti potrebno ne samo na trudnoæi ginekolog i na stomatologa.Inkontinencija mokraæe - prvo zato ¹to pijete vi¹e. Drugo, zato ¹to je va¹ mjehur u pro¹irenoj maternice „sjedi” na neke 2 kg malo stvorenje. Umjesto da se ni¹ta ne mo¾e uèiniti o tome, jedini lijek æe biti samo oprema u odreðenim panty linijski brodovi (takve pelene za veliki i èestu ¾elju za plivanje, jer je skladi¹tenje urina u suradnji s ka¹alj ili smijeh mo¾e uèiniti ozbiljne posljedice.Hrkanje - krivica za to je nateèene nozdrve koje nemaju, ali mogu ostaviti dojam stalno napunjenog nosa i ugodnog krvarenja, ali i spavanja noæu. On ne stvara lo¹e stvari. Zahvaljujuæi tome, va¹ suprug koji vas je do sada gotovo svake noæi uèinio hrkanjem, shvatit æe kada se osjeæate i ¹to sam ja trpio zbog njega.Ko¾a se mijenja - radi se o èudnim mjestima na bradi i vratu i paukovima koji se mogu pojaviti na svakoj ko¾i prekrivenoj dijelom tijela. Melanin je odgovoran za ovaj standard promjene, ¹to nam u standardnim uvjetima daje prekrasnu nijansu ko¾e (ili bilo koju njenu nijansu, meðutim, njezino pretjerano stvaranje u sezoni blagoslovljene dr¾ave mo¾e uzrokovati druge promjene i proizvode izravno iz najstra¹nijih u¾asa. Ne mièite se, meðutim. Sve ove promjene proæi æe u kasnijim razdobljima trudnoæe ili najkasnije nakon poroda. Ako se promjene boje pojavljuju pretjerano i neugodno na osobi, ulagati u prah i puno prikrivanja temelja. Lagani tretmani ljepote uèinkovito prikrivaju sve nedostatke.Nesanica - to je jo¹ ozbiljnije ¹to smo dodatno nagla¹eni zbog tuðih obroka, da je trudnoæa "novi trenutak kada mo¾emo spavati".

Sami simptomi trudnoæe, standardni, kao i sve vi¹e trbu¹nog trbuha vrlo uèinkovito sprjeèavaju ulazak u san. Na¾alost, ne mo¾ete vidjeti naèin da se nosite s nesanicom koja je nastala (ni pod kojim uvjetima ne mo¾ete dobiti pomoæ za pilule za spavanje!. Morate se naviknuti na sebe. Meðutim, naravno, kada i prije, te èinjenice æe takoðer nestati s isporukom. Teoretski. Kao ¹to mo¾ete vidjeti, osim standardnih simptoma trudnoæe, mogu postojati i druge, ponekad smije¹ne, ponekad i manje. No, bez ikakvog razloga, trudnoæa je vrlo radosna faza ¾enskog ¾ivota, onda mi ni¹ta vi¹e nije ostalo, samo da vam, dragim buduæim majkama, po¾elim sretnu i laganu trudnoæu, kao i sretno odgajanje buduæeg potomstva.